مزایا و معایب سنگ آنتیک

مزایا و معایب سنگ آنتیک

مزایا و معایب سنگ آنتیک     سنگ های آنتیک همانند ساير سنگ هاي ساختماني داراي معايب و مزايايي هستند. در اين باره بايد دانست كه اين معايب اكثرا مربوط به كيفيت ساخت و همچنين مواد بكار رفته در ملات ميباشد لذا نياز است كه براي خريد سنگ هاي ساختماني به يك توليد كننده و عرضه […]