ساب زني سنگ هاي ساختماني

ساب زني سنگ هاي ساختماني

ساب زني سنگ هاي ساختماني   در اين مقاله به نحوه ساب زني سنگ هاي ساختماني ميپردازيم.   در بعضي مواقع ممكن است مواد اسيدي مثل جوهر نمك برروي سنگ ريخته شود كه باعث ايجاد لكه روي سنگ شود. به منظور از بين بردن اين لكه ها و بازگشت درخشش و يكدستي قبلي به سنگ […]

سنگ هاي پر كاربرد در ساختمان سازي

سنگ هاي پر كاربرد در ساختمان سازي

سنگ هاي پر كاربرد در ساختمان سازي   بررسي انواع سنگ ساختمانی به دليل تنوع در سنگ هاي ساختماني، كاربرد هاي زياد و مختلفي براي ان وجود دارد. روشن است سنگ هايي كه در مكان هاي مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرند داراي ويژگي هاي خاص خود از جمله شرايط نگهداري و نصب و تحمل شرايط […]

سنگ در بخش هاي مختلف ساختمان

كاربرد سنگ ساختماني

سنگ در بخش هاي مختلف ساختمان   در گذشته هاي دور انسان ها تصميم ساخت خانه هايشان با سنگ گرفتند. اما امروزه نيز ميتوان مشاهده كرد كه استفاده از سنگ در بخش هاي مختلف ساختمان و در صنعت ساختمان سازي رونق زيادي گرفته. سنگ ها داراي ويژگي هاي متفاوت و در نتيجه كاربرد هاي متفاوت […]

پارامترهای تاثیر گذار انتخاب نما

پارامترهای تاثیر گذار برای انتخاب نمای بیرون

یکی از مهم ترین قسمت های ساختمان در طراحی معماری، نمای آن است. نمای ساختمان اولین چیزی است که به نظر بیننده خواهد آمد. به همین دلیل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یک نمای ساختمان جذاب می تواند افراد را جذب کند؛ در حالی که یک نمای نامناسب باعث دفع مشتری خواهد بود. […]

انواع سنگ های ساختمانی

انواع سنگ های ساختمانی

انواع سنگ های ساختمانی انواع سنگ های ساختمانی يكي از پركاربردترين ابزار از بدو پيدايش انسان تا كنون كه در همه مراحل مورد نياز انسانهاي اوليه و كنوني مي باشد سنگ است و در سفر تاریخی و هزاران ساله آدمی همواره در کنار او بوده است. در زمانهاي دور  انسانهاي نخستین برای اولين بار متوجه […]