قيمت سنگ مرمریت لایمستون

سنگ لایمستون یک نوع سنگ رسوبی و از انواع سنگ های مرمریت می باشد. این سنگ زمینه‌ روشنی دارد؛ اما در آن رگه هايی به رنگ خاكستری و سفيد ديده مي شود. این نوع مرمریت، كاربردهاي متنوعی دارد. البته استفاده از آن در برخی بخش ها، با محدودیت هایی همراه است. به لحاظ قیمتی، این […]