تشکیل سنگ تراونیکس

نورپردازی سنگ نمای ساختمان

تشکیل سنگ تراونیکس     بيشترين سنگ هاي موجود بر روي زمين، در دسته سنگ هاي آذرين قرار دارند كه در زمان هاي قديم در هنگام فوران آتشفشان ها از دهانه آن خارج شده و بر سطح زين قرار گرفته اند و بعد از ساليان دراز تحت تاثير فرسايش قرا ميگيرند و سپس در اثر […]