تاثیر رنگ بر فضای معماری

تاثیر رنگ بر فضای معماری

تاثیر رنگ بر فضای معماری

رنگ بر فضا در معماری

یکی از مواردی که روی حس بینایی اثر گذار است شدت نور می باشد. درک رنگ وابسته به عوامل گوناگونی مانند وضع نور، رنگ محیط، فرم، موقعیت قرارگیری رنگ در فضا بستگی دارد. آنچه ما به عنوان رنگ می شناسیم متشکل از سه بخش می باشد: رنگمایه، روشنایی و سیری و می توان گفت در تشخیص رنگ اجسام، عامل روشنایی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

رنگ ها تاثیر مستقیم بر فضای معماری و روان انسان ها دارند. استفاده کردن از رنگ در فضاهای معماری به زیباشناسی و طراحی جذاب، ایجاد سایه و عمق، طراحی نما، طراحی دکوراسیون داخلی و… بسیار مهم و کمک فراوان میکند. رنگ های گوناگون، اثر متفاوتی روی مخاطب می گذارند.اثر رنگ بر روی بیننده به چند عامل بستگی دارد برای مثال: فضا و محیطی که رنگ در آن استفاده شده است. برخی رنگ ها در فرهنگ های مختلف دارای ارزش نمادین هستند و اعتبار گوناگونی دارند،رنگها در کشورهای مختلف معانی جالب و خاصی دارند.
برخی رنگ ها در کشورهای مختلف مقدس هستند یا نماد قدرت، آرامش، پیروزی و… می باشند. هم چنین عوامل اجتماعی و روانی که بر مخاطب اثر می گذارد.

رنگ به طور مستقیم با معماری در ارتباط است و در مواردی روی فضای معماری، حس فضا، ابعاد، انتقال حس سردی و گرمی در فضا، جلب توجه، مرکزیت، وزن اجسام و… اثر مستقیم می گذارد. با استفاده از رنگ می توان در فضای معماری، ایجاد هیجان، جنب و جوش، تحرک، آرامش، زندگی، تنوع و… ایجاد کرد.

استفاده از رنگ های روشن و سرد مانند سفید، آبی روشن، سبز روشن، فضا را عریض تر، بزرگتر و سبک تر نشان می دهد. همچنین رنگ های گرم مانند زرد، قرمز و نارنجی و…، را ما نزدیک تر به خودمان حس می کنیم و رنگ های سرد را، دورتر حس می کنیم. رنگ سیاه، حس خالی بودن را منتقل می کند. با قرار دادن یک شی رنگی، داخل فضایی یک رنگ، می توان حس توجه، تمرکز را ایجاد کرد.

تاثیر رنگ بر فضای معماری