نکات فنی اجرای ساختمان

نکات فنی اجرای ساختمان

یکسری کات فنی برای اجرای ساختمان وجود دارد که قبل و حین عملیات ساخت در ساختمان سازی باید رعایت شود که در هر مرحله از انجام کار که حاصل تجربه و دانش شخص عملگر در این حوزه مهم است.

نکاتی که همگی نهایتا باعث بهبود و افزایش بهره وری و همچنین افزایش امنیت در نتیجه نهایی ساختمان خواهد بود. عمده این نکات تا مرحله ی سفت کاری ساختمان است و رعایت آن ها نتیجه نهایی مطلوب تری را به ما ارائه می دهد. در زیر به بررسی چند نکته مهم و کاربردی ساخت و ساز خواهیم پرداخت.

نکات پیش از شروع کار ساخت و ساز

نکاتی هنگام خاک برداری:

 • خاک برداری تا جایی ادامه پیدا کند که دیگر خاک های پوک و شامل ریشه گیاهان را شاهد نباشیم.
 • حداقل میزان خاک برداری که در آیین نامه ها و ضوابط مشخص شده انجام پذیرد.
 • مهندس ناظر تایید کند که به خاک طبیعی و دست نخورده رسیده ایم.

نکاتی قبل از اجرای فونداسیون ساختمان:

 • بررسی صلاحیت کارکنان هر بخش توسط ناظر.
 • تطبیق نقشه ها ی سازه ای و معماری از نظر ابعاد توسط کمیته مربوطه، ناظر و همچنین مجری.
 • تعیین محل ستون ها به وسیله مهندس نقشه بردار و ریسمان کشی نه به صورت سنتی و قدیمی.
 • عدم اضافه آب به بتن برای بالا بردن اسلامپ و استفاده از مواد روان کننده.

نکات هنگام اجرای پروژه ساختمانی

نکاتی برای زمان اجرای فونداسیون:

 • پس از اطمینان از مسطح بودن زمین محل های تقریبی نوار های پی گچریزی و سپس بتن ریزی شود.
 • استفاده ازاسپیسر های پلاستیکی استاندارد به جای سنگ و آجر(قبل از شروع آرماتور بندی) برای مناسب ریخته شدن پوشش بتن.
 • نصب آرماتور های انتظار ستون به گونه ای که محل قطع و وصل آرماتور های طولی ستون در یک نقطه نباشد.
 • تست ابعاد چاله آسانسور توسط شرکت مجری آسانسور قبل از اجرای چاله.
 • کارگذاری پلیت چاله آسانسور و آرماتور های انتظار راه پله قبل از بتن ریزی.

نکاتی برای اجرای ستون ها و دیوار ها:

 • تعبیه شاخک در دیوارها و ستون جهت مهار دیوار ها و تیغه ها.
 • کنترل مقاومت 7 روزه بتن فونداسیون قبل از بتن ریزی دیوارها و فونداسیون.
 • کنترل تراز ارتفاعی دیوار ها و ستون ها قبل از بتن ریزی.
 • شاقول قالب های ستون ها و دیوار ها قبل و بلافاصله بعد از بتن ریزی.

نکاتی برای اجرای تیر ها و سقف:

 • پیش بینی محل داکت ها و لوله ها در سقف قبل از بتن ریزی و اجرای موقتی با فوم.
 • بسته به نوع طراحی و اجرای سقف حجم بتن مصرفی پیش بینی شود.
 • توجه به جایگذاری، میزان مقاومت و فاصله بین جک ها برای جلوگیری از خطرات احتمالی و ریزش سقف.

نکاتی برای اجرای راه پله:

 • کنترل مجدد ارتفاع پله ها و پاگرد ها قبل از بتن ریزی.
 • پیشبینی نوع، حجم، وزن و… نرده های فلزی و ایجاد مهار برای آنها.

نکاتی برای مرحله سفت کاری:

 • عایق مکان های مرطوب و در ارتباط با آب به وسیله ی ایزوگام.
 • اجرا و عایق کاری دیوار ها بطوریکه برای سرمایش و گرمایش در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

نکاتی برای مرحله نازک کاری:

 • در نمای ساختمان قطعات سنگین بکار برده نشود.
 • اگر در کف نیاز به شیب برای هدایت آب به سمت کفشور داریم از سرامیک با ابعاد کم استفاده شود.
 • استفاده از قرنیز برای جلوگیری از نم کشیدن دیوار هنگام شستشو.