نگهداری سنگ در انبار سرپوشيده

نگهداری سنگ در انبار سرپوشيده

نگهداری سنگ در انبار سرپوشيده

 

 نگهداری سنگ‌های ساختمانی در انبارهای سرپوشیده امری ضروری است و پس از ستخراج و فراوري، سنگ ها به انبار انتقال داده ميشوند و در انجا نگهداري خواهند شد. در ادامه به بررسي لزوم اين كار و مواردي كه موجب كاهش كيفيت سنگ ميشود و براي درك اين موضوع به دانستن آن ها نيز نياز داريم ، ميپردازيم.

چرا سنگ ها را در انبار سرپوشيده نگه داري ميكنند؟

نگهداري سنگ ها در فروشگاه يا كارخانه بعد از مرحله فراوري نيازمند شرايط و توجهات خاصي ميباشد. در زير به اين نكات قابل توجه و مهم ميپردازيم.

  • نحوه چینش صحیح و اصولی سنگ‌ها در انبار سنگ و کارخانه
  • سرپوشيده بودن فضاي نگهداري سنگ ها
  • طرز چیدمان کلی به طوري كه سنگ ها در معرض ديد باشند.

سنگ ها با توجه به ابعاد و شكل خود بايد به نوع خاصي چيده بشوند و لزوما انبار مورد نظر بايد سرپوشيده باد. در ادامه به بررسي اهميت اين وضوع ميپردازيم.

نگهداری سنگ در انبار سرپوشيده

 

لزوم قرار گرفتن سنگ ساختمانی در انبار سرپوشیده

برخي از سنگ ها نبايد در مقابل نور خورشيد قرار بگيرند زيرا تاثير بدي بر كيفيت آن ها ميگذارد اما اين به اين معنا نيست كه باقي سنگ ها در برابر تابش نور خورشيد مقاوم هستند. بلكه آن ها نيز در اثر تابش مستقيم و طولاني مدت نور خوذشيد دستخوش تغيير خواهند شد لذا لازم است كه به منظور حفظ سنگ در برابر نورخورشيد، آن را در فضايي سر پوشيده نگهداري نمود.

علاوه بر نور خورشيد عواملي مانند برف، باران و يخبندان ها در زمستان مخصوصا در منطق سردسير كه دماي شب و روز آن داراي اختلاف زيادي است ميتوانند موجب آسيب رسيدن به سنگ بشود. ين امر نيز به لزوم استفاده از فضاي سرپوشيده تاكيد ميكند.

جمع‌بندی

با مزایای نگهداری سنگ در انبارهای سرپوشیده آشنا شدیم و اهميت استفاده از انبار سرپوشيده را دريافتيم . علاوه بر اين موضوع، جابجايي درست و اصولي و همينطور چيدمان صحيح نيز از اهميت بالايي برخوردارند.

[button title=”براي مشاهده مطالب مربوط به چيدمان سنگ ها كليك نماييد” link=”https://dorkav.com/2021/04/24/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1/” target=”_blank” align=”center” icon=”” icon_position=”” color=”blue” font_color=”black” size=”2″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]