نحوه چیدمان سنگ در انبار

نحوه چیدمان سنگ در انبار

نحوه چیدمان سنگ در انبار

چیدمان اصولی سنگ های ساختمانی

چينش صحيح سنگ ها در انبار، اهميت زيادي افزايش طول عمر سنگ ها در طي زمان نگهداري آن ها ميشود. نحوه چينش سنگ ها بسته به ابعاد و ضخامت آن، متفاوت ميباشد.

نحوه چيدن سنگ ها بر اساس ابعاد آن ها

  • سنگ‌های ساختمانی طولی (40 طولی) به صورت عمودی چیده ميشوند. اين سنگ ها به موازات در كنار هم قرار گرفته و به ديوار تكيه داده ميشوند.
  • سنگ‌های کف در ابعادی هم‌چون 30*30 و ساير سنگ‌های داراي ابعاد كوچك، می‌توانند بر روی هم قرار بگیرند.
  • سنگ‌های اسلب به‌صورت جداگانه به ديوار تكيه داده ميشوند و به به يكديگر تكيه داده نميشوند مگر اينكه از استند هاي مخصوص استفاده شود.

از ديگر نكات مهم در انبار ها، توجه به موادي است كه سنگ ها را روي آن ها قرار ميدهند. به طور معمول سنگ هاي طولي و تايلي را بر روي شن و ماسه قرار ميدهند تا سنگ به مرور زمان متحمل فشار و آسيب نشود. سنگ هاي اسلب به علت وزن بالاي خود بر روي قطعات چوبي قرار ميگيرند.

نحوه چیدمان سنگ در انبار

 

نحوه چیدمان سنگ ها در انبار سنگ فروشی

از آنجايي كه در يك فروشگاه مشتري نياز دراند تا سنگ هارا مشاهده كند، نياز است تا در چيدمان به دكور و جلوه زيبا تر نيز توجه شود و به طوري چيده شده باشند كه به راحتي قابل رويت باشند. براي مثال وقتي سنگ ها برروي هم چيده شده باشند به راحتي قابل مشاهده نيستند و نياز است كه چند نمونه از آن در كنار و در معرض ديد قرار گيرد.

نياز است فضاي انبار به گونه اي باشد تا بتوان به راحتي در قسمت هاي مختلف آن حركت كرد. در واقع بايد شبيه به يك show room باشد تا افراد بتوانند هنگام حركت در قسمت هاي مختلف، تمام سنگ ها در ابعاد و انواع متفاوت را مشاهده نمايند.

معمولا قسمتي از انبار را نيز به مصنوعات سنگي همچون آبنما سنگي، نرده و صراحي سنگي و… اختصاص ميدهند كه جلوه زيباتري به انبار ميدهد.