معرفی سنگ ارزان قیمت

سنگ ارزان قیمت

معرفی سنگ ارزان قیمت

معرفی سنگ ارزان قیمت

 سنگ های ساختمانی انواع مختلفی دارند  که  می توانیم به سنگ تراورتن , سنگ مرمریت , سنگ گرانیت , سنگ مرمر و چینی اشاره کنیم. با توجه به کم بودن معادن و منابع سنگ های مرمر، این سنگ دارای قیمت های گزاف میباشد بنابراین نمیتواند در لیست سنگ های ارزان قیمت قرار گیرد.

سایر سنگ ها نیز بر اساس تعداد معادن و مشخصات خود قیمت گذاری میشوند. در این میان میتوان به سنگ تراورتن اشاره نمود که در مقایسه با سنگ مرمریت به علت اختصاص دادن معادن کمی به خود، دارای قیمت بیشتری میباشد. انواع دیگر سنگ ها با توجه با تعداد معادن و نوع سنگ قیمت گذاری می شوند.

مثلا معادن سنگ تراورتن نسبت به سنگ مرمریت کمتر می باشد که باعث شده است قیمت سنگ تراورتن نسبت به قیمت سنگ مرمریت قیمت بالاتری داشته باشد.در میان سنگ های تراورتن سنگ هایی که زمینه سفید دارند که معادن کمتری نیز دارند از قیمت بالاتری برخوردار می باشد.در میان سنگ های تراورتن , سنگ هایی شکلاتی از قیمت مناسبتری نسبت به دیگر رنگ های برخوردار می باشند.سنگ های سیلور و کرم نسبت به سنگ شکلاتی از قیمت بالاتری برخوردار می باشد.

در میان سنگ های مرمریت هم سنگ  با زمینه سفید نسبت به سنگ های دیگر از قیمت بالاتری برخوردار می باشند.سنگ آباده و اداوی در میان سنگ های مرمریت از قیمت ارزان تری برخوردار می باشند.یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت نهایی سنگ داشتن معدن اختصاصی سنگ ساختمانی می باشد.

مجموعه تولیدی سنگ ارس با داشتن معدن اختصاصی مرمریت مشکی و تولید انبوه این سنگ , یکی از مناسب ترین ارائه دهنده ها این سنگ در ایران می باشد.جهت خرید سنگ مرمریت مشکی تیهو با ما در تماس باشید.

معرفی سنگ ارزان قیمت

 

قیمت سنگ ارزان

 

در زیر عوامل تعیین کننده قیمت سنگ ارزان را بیان میکنیم

  • نوع سنگ
  • معدن سنگ
  • ابعاد سنگ
  • رنگ سنگ
  • استحکام سنگ

 

نوع سنگ

در میان انواع سنگ های ساختمانی , سنگ های مرمریت و چینی و همچنین گرانیت قیمت مناسبتری نسبت به سنگ تراورتن و مرمر دارند.

معدن سنگ

برخی سنگ های ساختمانی با توجه به رنگ روشن سنگ نسبت به دیگر سنگ های ساختمانی از قیمت بالاتری برخوردار می باشند.

 

ابعاد سنگ

هرچه ابعاد سنگ بزرگتر باشد قیمت سنگ نیز بالاتر خواهد بود.

رنگ سنگ

در میان سنگ های کرم و سفید , هرچه رنگ سنگ روشن تر باشد و سنگ خط و خطوط کمتری داشته باشد از قیمت بالاتری برخوردار می باشد و در میان سنگ های رنگی مثل , سنگ شکلاتی , قرمز و سیلور , هرچه رنگ سنگ تیره تر باشد قیمت بالاتری برخوردار می باشد.

 

استحکام سنگ

هرچه استحکام سنگ بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.در میان انواع سنگ های ساختمانی , سنگ لایم استون با توجه به استحکام کمتر سنگ نسبت به دیگر انواع از قیمت مناسب تری برخوردار می باشد.هرچه سنگ ساب بهتری داشته باشد و ظاهر آیینه ای شکل داشته باشد از استحکام بیشتری برخوردار می باشد.