كارخانه سنگبري و فراوري سنگ

كارخانه سنگبري و فراوري سنگ

كارخانه سنگبري و فراوري سنگ

سنگبری های ایران در حال حاضر به دو دسته تقسیم بندی می شوند. دسته اول سنگبری هایی هستند که تولیدات شان مصرف داخلی دارند و مجهز به دستگاه قله بر و دستگاه ساب و طولی بر هستند و اکثرا سنگ ها بصورت طولی و تایل فرآوری می گردد. دسته دوم سنگبری هایی هستند که مجهز به ماشین آلات بروز هستند و توسط دستگاه برش اره و اسلب ساب سنگ ها بصورت اسلب برش و فرآوری می گردد. این دسته از سنگبری ها اغلب در زمینه صادرات سنگ مشغول می باشند.
سنگبری های فعال در کشور بیشتر در استان های اصفهان، تهران، مرکزی، قم، لرستان و فارس می باشند؛ ولی در استان های خراسان، کرمان، یزد، آذربایجان، همدان و زنجان نیز سنگبری های زیادی وجود دارد و درحال حاضر بیش از 6000 واحد سنگبری در کشور فعال می باشند.

مراحل تولید و فرآوری انواع سنگ ساختمانی

سنگ ها پس از استخراج توسط ماشين هايي كه مخصوص حمل كوپ هستند به كارخانه هاي كارخانه سنگبري و فراوري سنگ برده ميشوند تا در انجا پروسه فراوري برروي آن انجام شود.  براي اين منظور ابتدا كوپ ها توسط جرثقيل در انبار تخليه ميشوند. سپس اين كوپ ها توسط افراد متخصص برروي واگن ها قرار ميگيرد تا براي برش بهسمت دستگاه هاي مربوطه برده شود.
پس از انجام برش اوليه، سنگ جهت فراوري به سمت ماشين آلات ديگري چوم كاليبر، ساب، حكمي برو… برده ميشود. بعد از فراوري سنگ نوبت به سورت بندي آن ميرسد.
كارخانه سنگبري و فراوري سنگ

انواع فرآوری سنگ‌های ساختمانی

در ايران دسته بندي فراوري سنگ هاي ساختماني بر اساس ماشين آلات مورد استفاده صورت ميگيرد و انواع خاصي ندارد. به عنوان مثال يك دسته فراوري با استفاده از دستگاه قله بر و 30 تيغ و دسته ديگر با استفاده مولتي واير صورت ميگيرد كه هر دو در برش سنگ به صورت اسلب كاربرد دارند.