اقتصاد و سنگ های ساختمانی

بسته بندی سنگ ساختمانی برای صادرات

اقتصاد و سنگ های ساختمانی

اقتصاد و سنگ های ساختمانی

اقتصاد سنگ های ساختمانی بخش مهمی از درآمد کشورهای جهان بوده وعلت استفاده از این منابع به خاطر زیبایی و استحکام در ساخت و ساز روز به روز بیشتر آن است.
ایران به سه دلیل در بین کشورهای جنوب غرب آسیا و خاورمیانه از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است:

-وجود رشته کوههای البرز و زاگرس

-توده های مرکزی و پای کوه ها که در زمین شناسی شکل گرفته و در نهایت به مرحله تکامل رسیده است.

ارزش اقتصادی سنگ ساختمانی در ایران

اسناد و شواهد تاریخی بیانگر این مطلب است که از زمان های گذشته در دوره های باستانی، استفاده از این سنگها به عنوان کالای صادراتی در ایران مرسوم بوده است.

با توجه به استراتژی توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش اقلام صادراتی غیرنفتی و وجود ذخایر عظیم این منابع ارزشمند در نواحی مختلف کشور و از طرفی نیاز بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به این منابع،ذخیره این منبع در تولید ارز و توسعه اقتصادی کشور از پتانسیل بالایی برخوردار بوده و در راستای صادرات اقلام غیرنفتی دارای ارزش فراوان می باشد.

سنگهای رسوبی از نظر کمیت فزونی بر دیگر سنگهای ساختمانی دارد و سنگ های آذرین بویژه گرانیت از نظر مقاومت ارجعیت بر دیگر سنگ ها دارد و همچنین از میان سنگهای دگرگونی ،مرمر سنگ شناخته شده ای است و قدمت مصرف آن به چند سده می رسد که بخاطر ظرافت وگاهی شفافیت در هنر های تزیینی نیز بکار می رود.

بطور کلی تمامی سنگ ها در کشوراز نظر تجاری و بازرگانی پشتوانه مهمی برای درآمد ارزی محسوب می گردد و  پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.