سنگ مرمر چیست؟

سنگ مرمر چیست

از دگرگونی سنگ آهک تحت تاثیر گرما و فشار زیاد، سنگ مرمر  پدید می آید. سنگ آهک نیز از ماده معدنی کلسیت (CaCO3) تشکیل شده است. این سنگ معمولاً شامل مواد معدنی دیگری مانند رس، میکاس، کوارتز، پیریت، اکسیدهای آهن و گرافیت هم می باشد. در فرآیند دگرگونی سنگ، کلسیت موجود در آهک مجددا متبلور می گردد. سنگ حاصل از این دگرگونی، توده ای از بلورهای کلسیت به هم پیوسته است. لازم به ذکر است که با قرار گرفتن دولوستون در معرض گرما و فشار، سنگ مرمر دولومیتی تشکیل می شود.

سنگ مرمر چگونه شکل می گیرد؟

به طور معمول فرآیند تبدیل سنگ آهک به سنگ مرمر در مرز صفحات همگرایی زمین واقع می شود. در این نواحی، پوسته زمین همواره در معرض گرما و فشار حاصل از دگرگونی منطقه ای قرار دارد.

برخی از انواع سنگ مرمر در اثر دگرگونی تماسی بوجود می آیند. زمانی که ماگمای داغ، سنگ آهک یا دولوستون مجاور خود را گرم می کند، این گونه مرمرها پدید خواهند آمد. این روند در مرز صفحات رخ می دهد. کلسیت موجود در سنگ آهک مانند بقایای بیولوژیکی  و به صورت فسیل سنگین می گردد. در طی عمل دگرگونی، این کلسیت بار دیگر تبلور یافته و موجب تغییر بافت سنگ خواهد شد. بنابراین تبلور مجدد ساختار رسوبی سنگ آهک را تغییر می دهد. در واقع این عمل همان چیزی است که مرمر را از سنگ آهک متمایز می کند.

تبدیل سنگ آهک به مرمر
سنگ آهک (راست) و مرمر (سمت چپ). سنگ آهک یک سنگ رسوبی است، در حالی که سنگ مرمر منشأ دگرگونی دارد.

سرنوشت بلورهای کلسیت در طی دگرگونی

در مراحل ابتدایی دگرگونی، بلورهای کلسیت بسیار کوچک هستند. اگر در این مرحله سنگ شکسته شود؛ بلورهای ریز کلسیت مانند ذرات قند تنها در نور، درخشان دیده شده و قابل تشخیص هستند. با پیشرفت عمل دگرگونی به تدریج دانه های بلوری شکل کلسیت، درشت تر شده و به راحتی قابل تشخیص خواهند بود.

اگر سنگ مرمریت در معرض دگرگونی کمی قرار گیرد؛ بلورهای کلسیت کوچکی در آن شکل خواهد گرفت. با ادامه فرآیند دگرگونی این بلورها بزرگ تر می شوند. در نهایت با افزایش میزان دگرگونی سنگ، مواد معدنی رسی ساختار میکاها و سیلیکات های موجود را پیچیده تر می کنند. بعضی از این مواد ممکن است به تشکیل سنگ های قیمتی کمک کنند. یاقوت و بالاخص یاقوت کبود یکی از  سنگ های قیمتی که ممکن است از این فرآیند حاصل شود.

  • در این مقاله به معرفی سنگ مرمر و بررسی چگونگی تشکیل و پیدایش سنگ مرمر پرداختیم. از اینکه تا پایان با درکاو همراه بودید، سپاسگزاریم. شما می توانید جهت انتخاب و خرید سنگ مرمر با کارشناسان ما تماس بگیرید.