روش تغيير رنگ سنگ هاي نما

روش تغيير رنگ سنگ هاي نما

روش تغيير رنگ سنگ هاي نما و تزئيني و با حرارت

هدف ما در این مقاله معرفی راهی برای تغییر دادن رنگ سنگ‌های نما وتزئینی می‌باشد.این روش از تأثیر فرآیند‌های طبیعی مانند نورآفتاب و گرما در طی زمانهای طولانی بر روی سنگ‌های تزئینی و ساختمانی الهام گرفته است. به همین منظور سنگ های ساختمانی از نظر خصوصیات مکانیکی ، شیمیایی، فیزیکی بررسی شدند .
تعدادی از سنگ های تزئینی با در نظر گرفتن عوامل و عناصر موثر برای نمونه انتخاب شدند و تحت آزمایش های حرارتی قرار گرفتن و این نمونه های بدست آمده دوباره تحت آزمایش های شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی نیز قرار گرفتند، که نتیجه آن این بود که تغییر رنگ سنگ ها با موفقیت انجام شد و از نظر جلوه ظاهری ،ثبات رنگ بدست آمده و خصوصیات استاندارد بررسی شد .
سنگ های تزئینی در ایران عموما بدلیل وجود ناخالصی آهن دارای تنوع رنگ هستند و تحت تاثیرعوامل جوی دچار هوازدگی و تغییر رنگ می شوند.
کشورهایی نظیر چین این امکان را فراهم کرده اند که با استفاده از مواد رنگ زا، رنگ سنگ را تغیییر دهند که نقص هایی مانند عدم تثبیت رنگ وجود دارد.
حرارت برروی سنگ های نما و تزئینی تاثیر مختلفی می گذارد که بعضی مواقع مناسب و بعضی مواقع نامناسب است، زیرا گاهی رنگ اولیه جذاب تراست.

نتایج مهم

با مطالعاتی که بر روی سنگ هایی که در مقابل هوازدگی تغییر رنگ داده شد متوجه شدن دارای ناخالصی های رنگی مانند ترکیبات آهن هستند و رسانندگی گرمایی با سطح بالا دارند ولی زمانی که آن ها را تحت آزمایش های حرارتی قراردادند به نتایج زیر رسیدند :

1- روش نوین که تغییر رنگ عمقی در بعضی از سنگ های انجام شد با کنترل زمان و حرارت با موفقیت همراه بود.
2- سنگ هایی که دارای ناخالصی آهن هستند بر اثر حرارت تغییر رنگ می دهند.
3- با این روش می توانیم سنگی با یک بافت و دو رنگ داشته باشیم.
4- سنگ‌هایی که دارای هوازدگی هستند یا رنگ آن ها به مشکل خورده است با این روش می توانند رنگی یکدست و ثابت داشته باشند.
5- با این روش تنوع رنگ در سنگ ها بالا می رود.