دفتر مرکزی

خراسان رضوی – مشهد مقدس – بلوار فلسطین – فلسطین 26 – شهید سخاوتی 4 – پلاک 4
تلفن: 8-3766547-051

 

آدرس فروشگاه

خراسان رضوی – مشهد مقدس – بلوار آزادی – حدفاصل آزادی 107 و 109 (پیامبر اعظم 55 و 57) – صنایع سنگ درکاو

تلفن : 2749 3666 051

ایمیل: stone@dorkav.com